Ervaring

Algemeen
Management
Als Operations Manager in een ontwikkelingsafdeling was ik chef van 8 medewerkers van de hotline, 6 medewerkers op het gebied van netwerk administratie, en een buromedewerkster. Als plaatsvervangend Development Manager had ik tevens de leiding van meer dan 40 ontwikkelaars.
Naast administratieve en leidinggevende opgaven, was ik ook direkt betrokken bij diskussies over software ontwerp, waar ik met mijn omvangrijke ervaring ontwikkelaars begeleid heb, speciaal op het gebied van ‘multi-threading’.
Projekt
Management
Als voorbeeld bij uitstek heb ik een projekt geleid waarin een team van ongeveer 40 ontwikkelaars (80+ manjaar) meerdere gelijkwaardige systemen moest ontwikkelen, met een gemeenschappelijke source-code basis. Alle projekten konden met succes worden afgesloten, en sommige systemen zijn nog steeds veel gevraagd.
Ook bij andere gelegenheden heb ik de leiding van verschillende projekten op me kunnen nemen, vaak ook met extra nadruk op de kwaliteit van het ontwikkelingsproces.
RTOS Ik heb verschillende real-time operating systems geëvalueerd en ingezet voor specifieke toepassingen, en zelf een OS geschreven (gebaseerd op events, met semaforen en prioriteits-gestuurde scheduling, voor een Siemens C166 mikrokontroller).
Netwerk
Protokollen
Ik heb verschillende netwerk protokollen ontwikkeld, en meegewerkt aan de realizering van enige andere (de belangrijkste is wel de MCNet specificatie voor de CAN-Bus, van Robert Bosch). Bij verschillende gelegenheden is mijn ervaring in protocol design ingezet bij het ontwikkelen van distributed systems.
Speciale Ontwikkelings-
vaardigeheden
Het ontwikkelen van kwaliteitssoftware, speciaal voor embedded systemen. Het is iets anders dan het ontwikkelen van een Windows toepassing, die meestal maar een paar uur aan een stuk loopt. Een embedded system moet soms wel jaren aan een stuk foutloos funktioneren! Deze vorm van kwaliteit kan alleenmaar ontstaan, als er vanaf het begin van de ontwikkeling aandacht aan wordt besteed: Module test, simulatie omgeving, konfiguratie management, het gebruik van voldoende (en de juiste) tools, debuggen met de juiste instelling.
Talenkennis Ik spreek vloeiend Nederlands, Engels en Duits, zowel mondeling als ook schriftelijk. Ik spreek een behoorlijk stukje Frans, en ik heb basiskennis in (nieuw-) Grieks.
Programmering Ik programmeer en design nog regelmatig, vooral met C/C++, maar ook met assembler (verschillende uitvoeringen), Perl of Java.
Ik heb voornamelijk gewerkt met de Microsoft Compiler (vanaf versie 3) en daarna Microsoft Visual C/C++/Studio (versie 2.x tot .NET), maar ook GCC in verschillende versies (inklusief versie 3.2) op diverse platformen, and Sun Forte 5/6 op Solaris.
Target
Omgeving
Ik heb ervaring in programmering voor de PC (DOS, Windows 9x/NT/ME/2K/XP, Linux), Solaris 2.6-2.8, AIX 4.x, HP-UX 10/11, en verschillende (embedded of niet embedded) processoren (Zilog Z80, Siemens C16x, Motorola 68K, HC11, 8051, ARM).
Development
Omgeving
Meestal een PC met Windows 2000 – eventueel met Cygwin – of Linux (Suse/Redhat), soms ook een Unix omgeving (Sun Solaris, HP-UX, IBM AIX, indien nodig met remote access door een Windows frontend).
Specificaties
Documentatie
Ik heb technische specifikaties geschreven, architektuur en design specifikaties, en ook programma dokumentatie (reverse engineering).
Tools Als editor voor al mijn ontwikkelingswerk gebruik ik Visual SlickEdit, indien toegestaan ook bij de klant.
Als build-tool gebruik ik GNU make versie 3.79.1 of 3.80. Ik heb een platformonafhankelijke omgeving voor middelgrote en grote projekten gebouwd met GNU make en bash, met heel flexibele configuratie opties.
Voor konfiguratie management, ook bij kleine of privé projekten, gebruik ik Visual SourceSafe of CVS, tenzij de klant iets anders voorschrijft (ik heb ervaring met PVCS, Continuus, en CCC/Harvest).
Voor betere foutmeldingen en overzichtelijke kodering gebruik ik PC-Lint/Flexe-Lint for C/C++.
Dokumentatie schrijf ik in het formaat dat de klant verlangt, voornamelijk Microsoft Word of FrameMaker.
Voor gedetailleerde illustraties die niet door een speciaal programma worden gemaakt gebruik ik AutoCAD, of Visio, afhankelijk van de toepassing.
Standaard
Toepassingen
  • Adobe Acrobat
  • FTP Voyager
  • Microsoft FrontPage
  • Microsoft Internet Explorer
  • Microsoft Office, incl. VBA aanpassingen
  • Microsoft Outlook
  • Netscape
  • PGP
  • WinZip

Deze lijst is bedoeld als algemeen overzicht, niet als een volledige opsomming.